Pingst ung
Stockholm

Ansök om att få bidrag

Bidrag lämnas endast till barn- och ungdomsverksamhet (0-25 år) och till ledarutbildningar för barn- och ungdomsledare verksamma i medlemsförsamlingar. Bidrag utbetalas till sökande bidragsberättigad församling. Med bidragsberättigad församling avses församling som rapporterat sina barn- och ungdomsgrupper till Pingst ung senast 31 december OBS! Viktigt datum!


1 Välj typ av evenemang

Covid / Pandemi

Bidrag ges för satsningar och omställningar relaterade till pandemin.

Max 50% av kostnaden
Varje ansökan bedöms individuellt

Välj

Läger

Ett läger innebär att ni övernattar en eller flera nätter.

Lägerredogörelse, dagsprogram samt kvitto/faktura bifogas i ansökan.

50% av kostnaden
max 14 000 kr

Välj

Ledarutbildning

Bidrag ges till utbildning av era anställda eller frivilliga barn- och ungdomsledare.

Det kan röra sig om t ex en själavårdkurs, vissa resor med fortbildningssyfte, utbildningar ni själva arrangerar eller något annat. Kostnaderna ska styrkas med kvitto/faktura.

75% av kostnaden
max 5000 kr per termin

Välj

Utåtriktad satsning

Utåtriktade arrangemang för barn och ungdom. Till exempel en konsert, julfest, fotbollskväll m.m. Alltså tillfällen då er organisation gör någon specifik utåtriktad satsning utöver er ordinarie verksamhet. Kvitto/faktura bifogas i ansökan.

75% av kostnaden
max 7500 kr

Välj

Långsiktigt projekt

Ett projekt kan vara allt från att gå in i mycket speciella arbeten till att starta en ny grupp i ett område eller ett större utåtriktat arrangemang. Det kan handla om tillgänglighetsanpassning och integreringsprojekt.

75% av kostnaden
max 15 000 kr

Välj

2 Fyll i dina uppgifter


3 Ange evenemangsdetaljer

Välj typ av evenemang först
Er kostnad för evenemanget: kr

Den evenemangstyp du valt samt era kostnader gör att du kan söka bidrag för 0 kr

Er kostnad per person: kr
Antal personer: st

Den evenemangstyp du valt samt era kostnader gör att du kan söka bidrag för 0 kr

Er kostnad per dag: kr
Antal dagar: st

Den evenemangstyp du valt samt era kostnader gör att du kan söka bidrag för 0 kr

Er beräknade kostnad för evenemanget: kr

Den evenemangstyp du valt samt era kostnader gör att du kan söka bidrag för 0 kr

(Du kommer behöva styrka dina kostnader med kvitton/fakturor vid ett senare tillfälle)

Er beräknade kostnad för evenemanget: kr

4 Bifoga underlag

Ladda upp filer och/eller skriv i textfälten

! - Håll in ctrl för att markera och ladda upp flera filer


5 Godkänn och skicka in
Kontakt

Johan Öhrvall, Ordförande
johanohrvall@gmail.com
073 74 48 777

Monali Egserius, Administratör
pingstung.stockholm@pingstnorrtalje.se

Adress
Pingst Ung Stockholm
Pingstkyrkan i Norrtälje
Stockholmsvägen 7
761 43 Norrtälje