Pingst ung
Stockholm

Ansök om att få bidrag

Bidrag lämnas endast till barn- och ungdomsverksamhet (0-25 år) och till ledarutbildningar för barn- och ungdomsledare verksamma i medlemsförsamlingar. Bidrag utbetalas till sökande bidragsberättigad församling. Med bidragsberättigad församling avses församling som rapporterat sina barn- och ungdomsgrupper till Pingst ung senast 31 december OBS! Viktigt datum!


1 Välj typ av evenemang

Kortkort läger

1 övernattning.

Lägerredogörelse, dagsprogram samt kvitto/faktura bifogas i ansökan.

50% av kostnaden
max 3000 kr

Välj

Kort läger

2 övernattningar.

Lägerredogörelse, dagsprogram samt kvitto/faktura bifogas i ansökan.

50% av kostnaden
max 10 000 kr

Välj

Långt läger

Minst 3 övernattningar.

Lägerredogörelse, dagsprogram samt kvitto/faktura bifogas i ansökan.

50% av kostnaden
max 14 000 kr

Välj

Arrangemang

Utåtriktade arrangemang för barn och ungdom. Till exempel en konsert, julfest, fotbollskväll m.m. Alltså tillfällen då er organisation gör någon specifik utåtriktad satsning utöver er ordinarie verksamhet. Kvitto/faktura bifogas i ansökan.

75% av kostnaden
max 7500 kr

Välj

Projekt

Ett projekt kan vara allt från att gå in i mycket speciella arbeten till att starta en ny grupp i ett område eller ett större utåtriktat arrangemang. Det kan handla om tillgänglighetsanpassning och integreringsprojekt.

75% av kostnaden
max 15 000 kr

Välj

Skolan

För punktinsatser ges bidrag med 800 kr om dagen för satsning med hjälp utifrån. Förutsättningen är att minst två lektioner hålls varje dag på en eller flera skolor.

Kvitto/faktura bifogas ansökan.

800 kr per dag

Välj

Ledarutbildning

Bidrag ges till deltagaravgifter och resekostnader för olika typer av barn- och ungdomsledarkurser.

Deltagarna skall vara aktiva i barn- och ungdomsarbetet och deltagaren ska ha användning av kursens innehåll i sitt arbete bland barn- och ungdomar.

Max 600 kr per person

Välj

Intern ledarutbildning

Bidrag ges till församlingar som internt anordnar någon form av ledarutbildning för barn- och ungdomsledare.

Kostnaderna ska styrkas med kvitto/faktura och utbildningen med kursprogram.

75% av kostnaden
max 3000 kr

Välj

2 Fyll i dina uppgifter


3 Ange evenemangsdetaljer

Välj typ av evenemang först
Er kostnad för evenemanget: kr

Den evenemangstyp du valt samt era kostnader gör att du kan söka bidrag för 0 kr

Er kostnad per person: kr
Antal personer: st

Den evenemangstyp du valt samt era kostnader gör att du kan söka bidrag för 0 kr

Er kostnad per dag: kr
Antal dagar: st

Den evenemangstyp du valt samt era kostnader gör att du kan söka bidrag för 0 kr

Er beräknade kostnad för evenemanget: kr

Den evenemangstyp du valt samt era kostnader gör att du kan söka bidrag för 0 kr

(Du kommer behöva styrka dina kostnader med kvitton/fakturor vid ett senare tillfälle)


4 Bifoga underlag

Ladda upp filer och/eller skriv i textfälten

Håll in ctrl för att markera och ladda upp flera filer


5 Godkänn och skicka inKontakt

Johan Öhrvall, Ordförande
johanohrvall@gmail.com
073 74 48 777

Monali Egserius, Administratör
monaliegserius@hotmail.se

Adress
Pingst Ung Stockholn
Pingstkyrkan i Norrtälje
Stockholmsvägen 7
761 43 Norrtälje